2021. március

nonap

 

Juhász Gyula: Köszönet a nőknek

Köszönet a nőknek,
Hulló csillagoknak, múló gyönyöröknek!

Köszönet a lánynak,
Egy estére nyíló, hervadó virágnak!

Köszönet a szépnek,
Alkalom és mámor tűnő jegyesének!
Köszönet a jóknak,
Futó pillanatra örömet adóknak!

Köszönet a nőknek,
Aranyért, ezüstért mégis szeretőknek!

Életem szerelme,
Csak neked nincs jussod semmi köszönetre!

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a „veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról” szóló 549/2020. (XII. 2.) Kormány rendelet az alábbiak szerint fogalmaz a témában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Tekintettel arra, hogy az országgyűlés 2021. február 22-én ismételten 90 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet, ezért a zöldhulladék égetésére a jelenleg is hatályban lévő önkormányzati rendelet az irányadó. Ezek alapján a veszélyhelyzet visszavonásáig minden hónap utolsó csütörtöki és szombati napján lehet kerti hulladékot égetni.

Südi Mihály polgármester

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól, így a 2021. évben fizetendő gépjárműadó összegéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fog értesítést küldeni.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A 2021 előtti időszakra vonatkozó gépjárműadó hátralékot még az önkormányzati adóhatóság részére kell megfizetni.

Kérjük, hogy 2021-re vonatkozóan NE küldjenek befizetést az önkormányzat gépjárműadó számlájára, mert azt nem áll módunkban a NAV fele továbbítani! A tévesen befizetett adó visszafizetését a túlfizetés szabályai szerint lehet visszaigényelni.

Dr. Koncz László
jegyző

Következő lapzárta időpontja:

2021.
április 22.

egyszazalek

 

banko

 

termofold

 

gecs

 

 

 

 

  hazi            human