2020. február

Lovasberény Önkormányzat  Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendelete alapján Lovasberény illetékességi területére  magánszemély kommunális adóját kell fizetni.

Az adó tárgya a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

A kommunális adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény tulajdoni jogával, vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik.

Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó évi mértéke adótárgyanként 2019. december 31-ig 10.000.-Ft, 2020. január 1-től 15.000.-Ft helyi döntés alapján. (A törvény által biztosított adómérték legmagasabb összege 30.160.-Ft).

Mentességet élvez, aki családjában négy gyermek ellátásáról gondoskodik, valamint a 70 évet betöltött egyedül élő személy.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adózónak az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adóbejelentését teljesítenie az adóhatósághoz.

A bejelentés megtételéhez szükséges nyomtatvány a www.lovasbereny.hu oldalon az adóügyi nyomtatványok közül letölthető, illetve a polgármesteri hivatalban beszerezhető.

A bejelentés elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül is megtehető, az E-Önkormányzat portálon keresztül, Lovasberény községet kiválasztva.

Dr. Koncz László jegyző

Következő lapzárta időpontja:

2024.

július 19.

 

termofold

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human