2021. január

holosi

Először is szeretnék minden kedves lovasberényi lakosnak egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánni. Kívánom, hogy az új esztendő hozzon mindenki számára sok örömöt és boldogságot.

Kicsit visszatekintve az elmúlt évre megállapíthatjuk, hogy elég rendhagyóra sikerült. A koronavírus megjelenése igencsak átírta mindennapjainkat, a megszokott életünk szinte teljesen megváltozott. A krízishelyzet hamar elérte önkormányzatunkat is, a többletfeladatok szinte rögtön jelentkeztek. Több idős emberről és karanténba helyezett személyről kellett gondoskodni, át kellett szervezni az ételszállítást, és nagy mennyiségben kellett beszerezni fertőtlenítő szereket. A védekezésre elég komoly összeget kellett fordítani, a bevételkiesés is jelentős volt, valamint a gépjármű-adó is teljes egészében befizetésre került az állami kasszába. Elmaradtak az ünnepségek, nem volt igazi adventünk, karácsonyunk és szilveszterünk sem.

Röviden összefoglalnám, mi is történt a 2020-as esztendőben.

Januárban átszerveztük a külterületi hulladékgyűjtést, a kihelyezett szigeteket felszámoltuk és bevezettük az ingatlanról történő elszállítást. Az új rendszer milliós megtakarítást hozott az önkormányzatnak.

A Lujza majori társasházak belterületbe vonása megtörtént, a bekötő utat az önkormányzat 50.000 forint összegért megvásárolta.

A közterület karbantartás eszközpályázat keretén belül megvásárlásra került egy RONIN 50 kommunális traktor, valamint a hozzátartozó rézsűkasza, pótkocsi, sószóró és tolólap.

Februárban elkezdődött a sportcsarnok és az orvosi rendelő energetikai felújítása, a munkálatok októberben befejeződtek és november elején megtörtént az átadás.

A játszótér bontása szintén februárban került végrehajtásra, az eszközök baleset-veszélyesek voltak, a javításukra nem volt lehetőség. A tényre, miszerint az eszközök további használata nem lehetséges, egy kormányhivatali ellenőrzés mutatott rá. Már tavasszal benyújtottunk pályázatot, de az sajnos nem nyert támogatást, az idei évben ismételten megpróbáljuk.

Márciusban a kormány bevezette a rendkívüli jogrendet, amely júniusig érvényben volt. Az iskolák átálltak digitális munkarendre, az óvoda ügyeleti rendben működött, a konyha viszont megállás nélkül üzemelt. Igyekeztünk alkalmazkodni az új helyzethez és segíteni mindenkinek. Tekintettel arra, hogy ilyen helyzet még nem volt, tanácsot sem tudott adni senki, magunknak kellett kitapasztalni a lehetséges eljárásokat.

Júliusban a Bethlen Gábor utca, Jókai utca, majd októberben a Zrínyi utca is leaszfaltozásra került.

Településünk 30 millió forintot nyert a Magyar Falu Program keretén belül, ebből az összegből készült el a Móricz Zsigmond utca, a Kazinczy és a Radnóti utcák kijelölt szakaszainak új útburkolata.

Az augusztusi felhőszakadások megmutatták, hogy az övárok rendszer felújításra szorul, a meglévő befogadók egy részének a kivezető szakasza nem megfelelő, valamint azt, hogy az árokrendszer és a vízelvezetés teljes hiánya mekkora probléma.

Szolgálati lakás felújításra nyertünk 19 millió forintot, amelyből a Rákóczi utca 6./C szolgálati lakást újítjuk fel.

Novemberben, a koronavírus terjedése miatt ismételten elrendelésre került a rendkívüli jogrend bevezetése, amelyet várhatóan február 4-ig fenntartanak.

Decemberben további útfelújításokra kaptunk támogatást, valamint 2021-ben megújul a Csákvár és Nadap közti főútvonal Lovasberény átkelési szakasza.

A tavalyi évben nyertünk még pályázatot kulturális programok szervezésére, valamint szociális tűzifa megvásárlására.

Az elmúlt esztendőben ismét csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz és ennek keretén belül 6 diák részesült támogatásban.

Az idei évben is folytatódnak a belterületi útfelújítások. A 72.000.000 forint támogatásból a Váci Mihály utca, Petőfi utca, Bartók Béla utca, Dózsa György utca (a Kazinczy utca és a Bartók Béla közötti szakasz), József Attila utca és a Bercsényi utca útburkolata újul meg. A tervezési munkálatok folyamatban vannak és a közbeszerzési eljárás előkészítését is megkezdtük. A kivitelezés várhatóan tavasszal indulhat meg. A pályázati összegből kizárólag a burkolat javítását lehet elvégezni, a vízelvezetés terveztetése, engedélyeztetése és megépítése nem szerepel a támogatott tevékenységek között. A felszíni csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésére településünk pályázatot kíván benyújtani az elkövetkező időszakban.

A szolgálati lakás felújítását remélhetőleg az első negyedévben el tudjuk kezdeni és három hónap után átadásra kerülhet.

Az év végére szeretnénk megnyitni a bölcsődét, amely a jelenlegi református óvoda helyén létesülne. Az önkormányzatnak szándékában áll az épületet bérbe venni és ezzel kapcsolatban már több egyeztetés is történt a jelenlegi fenntartóval.

A szennyvízcsatorna kiépítése a végéhez közeledik, a kivitelező tájékoztatása szerint a próbaüzem indítása február-március környékén várható.

Idén megkezdődik a Diósi gödör rekultivációja. A munkálatok során a vízmosást a kijelölt szintig feltöltik, és kiépítésre kerülnek a műtárgyak, amelyek a szőlőhegyről érkező nagy mennyiségű vizet elszikkasztják.

Várjuk a Magyar Falu Programból és az uniós forrásokból meghirdetett idei pályázati kiírásokat. Pályázni kívánunk többek között játszótér kialakítására, út és járda építésre, valamint felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésére.

Kedves Olvasó, kedves Lovasberényiek! Amint látják, annak ellenére, hogy a vírus miatt jelentősen át kellett szervezni a mindennapjainkat, Lovasberényben nem állt meg az élet. Eredményeket értünk el, és a rendkívüli helyzetben közösségük is megmutatta, hogy össze tud fogni, hogy érdemes dolgozni Lovasberényért. Köszönöm ezt az odaadó hozzáállást, munkát mindenkinek. Köszönöm közvetlen munkatársaimnak, a képviselő-testületnek, az intézményekben dolgozóknak, és minden lovasberényinek, aki bármilyen aprósággal, de hozzájárult ahhoz, hogy elmondhassuk: a nehézségek ellenére jó évet tudhatunk magunk mögött.

Reméljük, hogy a 2021. év is legalább ilyen sikeres lesz. Ennek érdekében önkormányzatunk mindent meg fog tenni, remélve, hogy a várható nehézségek ellenére véghez is tudjuk vinni terveinket. Ehhez kérjük az Önök további támogató együttműködését, várjuk ötleteiket, jobbító észrevételeiket.

Boldog új évet Lovasberény!


Südi Mihály
polgármester

Következő lapzárta időpontja:

2024.

június 27.

 

termofold

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human